F4 - 流星雨

 

Key: E

Capo 4 – Play C

 

C                  G/B          E/G# Am7      D/F#       Dm7     G

温柔的星空 应该让你感动       我在你身后 为你布置一片天空

C                  G/B          E/G# Am7      D/F#      Dm7 G

不准你难过 替你摆平寂寞       梦想的重量 全部都交给我

 

   E/G# Am7      Am7/G# Am7/G D/F#  

~ 牵 你手 跟著我走 风 再大 又 怎样

F            Dm7 C/E F     F/G    G

你有了我 再    也   不会 迷路方向

 

  C           Dm7      Esus4 E    Am7 Dm7      F/G       C G

* 陪你去看流星雨落在   这地球上    让你的泪落在我肩膀

C           F/A F/G Esus4    Am7    F      F/G       C

要你相信我的爱只可为你勇敢 你会看见 幸福的所在

 

C                  G/B           E/G# Am7      D/F#       Dm7   G

伤感若太多 心丢给我保护        疲倦的烟火 我会替你都赶走

C                  G/B           E/G# Am7      D/F#       Dm7   G

灿烂的言语 只能点缀感情        如果我沉默 因为我真的爱你 ~ *

 

       Am/Bb  Am7 Am7/G# Am7/G E/G# Am7 Am7/G

雨和云渐渐散开             洒下     一片  温暖

       D/F#      F         Dm7 C/E F G

我要分享你眼中 的泪光 *

 

No comments :

Post a Comment